Nanobubbelteknologi
förändrar djurhållning

Välkommen till framtidens hållbara djurhållning, drivet av nanobubbelteknologi. Genom att infusera syrenanobubblor i dricksvatten kan du revolutionera hälsan och tillväxten hos ditt boskap. Dessa små bubblor, som mäter mindre än 100 nanometer i diameter, ger många fördelar för nötkreatur, fjäderfä och grisar, inklusive förbättrad djurhälsa, minskade dödlighetsnivåer, ökad vikt och förbättrad produktionseffektivitet. Detta leder inte bara till högre avkastning utan främjar även en mer miljövänlig och hållbar jordbruksmetod.

Förbättrad Djurtillväxt

Förbättrar djurens hälsa, vilket leder till bättre foderomvandling och naturlig viktuppgång

Ökad Skörd

Framkallar snabb tillväxt, minskar dödligheten och minskar driftkostnaderna för ökad lönsamhet

Återvinning av avloppsvatten

Erhåller en effektiv metod för återvinning av vatten, vilket minskar resursförbrukningen

Hur nanobubblor förändrar djuruppfödning

Nanobubblor är inga vanliga bubblor; de har unika egenskaper som kan ge betydande fördelar för djuruppfödningsindustrin. När de introduceras i vattnet som djuren konsumerar, höjer nanobubblor lösta syrenivåer, vilket skapar en miljö som främjar djurens hälsa och välbefinnande

STABILITET OCH NEGATIV LADDNING

Nanobubblor uppvisar exceptionell stabilitet i vatten och består under långa perioder. Deras negativa laddning attraherar och eliminerar effektivt skadliga ämnen, inklusive bakterier och virus. Genom att integrera nanobubblor i djuruppfödningsmetoder kan du främja en renare och sundare miljö för din boskap.

HÖGRE SYRENIVÅER OCH FÄRRE KEMIKALIER

Nanobubblor kännetecknas av sitt höga inre tryck, vilket gör att de kan brista och frigöra syre i vattnet. Denna ökning av syrenivåer förbättrar den akvatiska miljön och främjar djurens överlevnad och tillväxt. Dessutom har nanobubblor visat sig vara effektiva för att avlägsna biofilm, ett tunt lager av mikroorganismer som kan kompromissa med vattenkvaliteten. Genom att eliminera biofilm bidrar nanobubblor till den övergripande förbättringen av vattenkvaliteten i djuruppfödning.

HUR NANOBUBBLOR PÅVERKAR
DJURUPPFÖDNINGEN

Nanobubblor har unika egenskaper som också kan erbjuda fantastiska fördelar inom djuruppfödningsindustrin. Genom att införa nanobubblor i vattnet som konsumeras av djur kan du öka nivån av löst syre, vilket förbättrar djurens hälsa och välbefinnande.

VATTENÅTERVINNING

Nanobubblor erbjuder en effektiv metod för vattenåtervinning

MINSKAR BEHOVET AV
ANTIBIOTIKA

Nanobubblor främjar friskare djur och minskar behovet av medicinering

MAXIMERAR PRODUKTIONEN

Ökad tillväxt och minskade kostnader ökar produktionen

OPTIMERAR FODEROMVANDLINGEN

Genom att öka djurens ämnesomsättning ökar även fodringsomvandlingen

FÖRBÄTTRAR DJURHÄLSAN

anobubblor ger friskare djur och minskar behovet av medicinering

STIMULERAR TILLVÄXT

Genom att öka djurens ämnesomsättning ökar också omvandlingen av föda till vikt

NECOFUSION GROW LITEN

NECOFUSION ECO450

OPTIMALT FÖR DJURHÅLLNING

Våra maskiner är utrustade med den senaste nanobubbeltekniken och kan generera upp till 8 biljoner bubblor per minut.
Dessa bubblor har en rad användningsområden och kan öka produktiviteten inom jordbruk, fisk- och skaldjursodling, vattenrening, rengöring och många andra områden

  • Skapar upp till 8 biljoner bubblor per minut

  • Miljövänlig teknologi

  • Ökar tillväxten

Nanobubblor Naneco Necofusion NECO450

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en konsultation med oss för att upptäcka hur våra produkter kan revolutionera din verksamhet och leverera enastående resultat!

Kostnadsfri
konsultation


Daniel Häggqvist

Nanobubblor expert

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.se


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi börjar med att granska din verksamhet och dina nyckelprocesser för att förstå dina behov och utmaningar. Därefter presenterar vi hur våra produkter kan hjälpa dig att uppnå betydande förbättringar på ett miljövänligt sätt

Naneco personal med Necofusion nanobubbelgenerator