OMRÅDEN INOM LANTBRUK

Nanobubblor är idealiska i olika områden inom lantbruksindustrin, som t.ex jordbruk, fisk och skaldjursodlingar och djurhållning

ÖVRIGA OMRÅDEN

Nanobubblornas distinkta egenskaper gör dem idealiska för en mängd olika tillämpningar, inklusive inom rengöringsbranschen, miljösanering, livsmedelshantering och blomsterhandel