Öka skördarna med
miljövänliga nanobubblor

Upptäck framtidens hållbara jordbruk med Nanecos banbrytande nanobubbelteknologi. Våra nanobubblor revolutionerar växters hälsa och skördproduktion genom att förbättra syresättningen och vattenkvaliteten i jordbruket. Denna teknik bekämpar också sjukdomar och minskar användningen av kemiska gödningsmedel, vilket leder till friskare grödor och större skördar. Våra miljövänliga lösningar främjar dessutom vatteneffektivitet och bidrar till ett hållbarare jordbruk. Anslut dig till oss för att forma en framtida grönare odling med våra innovativa nanobubblor.

ÖKAD LÖNSAMHET

Nanobubblor förbättrar mineralupptaget, vilket resulterar i högre skördar och minskat behov av gödsel

FÖRKORTADE VÄXTCYKLER

Skynda på växttillväxten med förbättrad näringsupptagning och därmed förkortad tid till skörd

MILJÖVÄNLIGT

Vår kemikaliefria nanobubbelteknologi är miljövänlig och effektiv

MEKANISMEN SOM ÖKAR TILLVÄXTEN

Nanobubbelteknologin revolutionerar jordbruket tack vare de fantastiska resultat som erhålls på ett helt naturligt sätt. Nanobubblor använder kraften i vattnet och luften för att fullt ut nyttja växterna tillväxtpotential.

HUR NANOBUBBLOR GYNNAR VÄXTER

Nanobubblor har unika egenskaper som gör dem överlägsna vanliga bubblor. De kan behålla höga nivåer av löst syre i vatten, vilket förbättrar växters hälsa och ökar deras tillväxtpotential

Ökad tillväxt

Nanobubblor främjar snabb
rotutveckling och bättre näringsupptag

Förbättrad växthälsa

De ökar grödors motståndskraft mot miljöstörningar och motverkar skadliga mikroorganismer

Högre syrenivåer

Nanobubblor upprätthåller höga
syrenivåer i vatten och jord

Effektivt näringsupptag

Den negativa ytladdningen transporterar näringsämnen effektivt till växtens rötter

Minskad gödslingbehov

Nanobubblor optimerar näringsleveransen
och minskar behovet av överdriven gödsling

Minskad bevattning

Nanobubblor förbättrar jordens vattenretention och minskar behovet av frekvent bevattning

Bil på tomater Naneco

Avkastningen ökade med 31%

Vi kunde uppnå en imponerande ökning på 31% av den totala avkastningen på bara 4 månader i en hydroponisk odling. Testet utfördes genom att jämföra två likadana odlingsytor under exakt samma förhållanden. Resultatet var enkelt att mäta och jämföra.

Under testperioden användes en nanobubbelgenerator för att cirkulera näringslösningen i 60 minuter varje dag. Detta möjliggjorde en effektivare användning av näringsämnena och gav växterna en extra boost för att maximera sin tillväxtpotential.

Bild salladsodling Naneco

Odling av sallader 18% högre tillväxt

I en hydroponisk odling av sallad uppnådde vi en imponerande ökning på 18% i tillväxt med hjälp av nanobubbelteknologi.

För att genomföra testet använde vi två identiska odlingsytor med samma förhållanden. En av ytor cirkulerade näringslösningen med en nanobubbelgenerator i 30-40 minuter varje dag, medan den andra inte hade någon extra teknologi.

Resultatet visade att den odling som använde nanobubblor hade en avkastning som var cirka 18% högre än kontrollgruppen. Denna ökning berodde på en förbättrad tillväxt och en bättre nyttjande av näringen.

Bild jordgubbsodling Naneco

Odling av jordgubbar 15% högre tillväxt

Vi utförde en studie på en jordgubbsodling för att utvärdera effekten av nanobubblor på växttillväxt och avkastning.

Vi använde två identiska odlingsytor med liknande förhållanden och jämförde tillväxten av jordgubbar. En av odlingsytorna cirkulerade näringslösningen med hjälp av en nanobubbelgenerator i 40-50 minuter varannan dag, medan den andra hade normala förhållanden.

Resultatet visade att jordgubbarna som odlades med nanobubblor hade en avkastning som var cirka 15% högre än kontrollgruppen. Denna ökning berodde på en förbättrad tillväxt och en bättre nyttjande av näringen.

De jordgubbar som odlades med nanobubblor hade också en mer intensiv röd färg och en förhöjd smak jämfört med de som odlades utan nanobubblor.

NECOFUSION GROW LITEN

NECOFUSION ECO450

OPTIMALT FÖR JORDBRUK

Våra maskiner är utrustade med den senaste nanobubbeltekniken och kan generera upp till 8 biljoner bubblor per minut.
Dessa bubblor har en rad användningsområden och kan öka produktiviteten inom jordbruk, fisk- och skaldjursodling, vattenrening, rengöring och många andra områden

  • Skapar upp till 8 biljoner bubblor per min

  • Ökar tillväxten

  • Miljövänlig teknologi

Nanobubblor Naneco Necofusion NECO450

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Vill ni ta er verksamhet till nästa nivå? Boka en konsultation med oss för att lära er mer om våra produkter och hur de kan hjälpa er att uppnå extraordinära resultat!