Öka skördarna med
miljövänliga nanobubblor

Upptäck framtidens hållbara jordbruk med Nanecos toppmoderna nanobubbelteknologi. Våra nanobubblor förändrar spelreglerna för växters hälsa och skördproduktion. Genom att utnyttja kraften i nanobubblor revolutionerar vi sättet som grödor växer på. Dessa små, ultrafina bubblor har en djupgående effekt på jord och vatten, och skapar en miljö där växter trivs.

Med våra innovativa nanobubbel-lösningar kan du förvänta dig friskare grödor, ökad skörd och ett mer hållbart tillvägagångssätt inom jordbruket. Var med oss och forma framtiden för jordbruket med miljövänliga nanobubblor.

ÖKAD LÖNSAMHET

Nanobubblor förbättrar mineralupptaget, vilket resulterar i högre skördar och minskat behov av gödsel

FÖRKORTADE VÄXTCYKLER

Skynda på växttillväxten med förbättrad näringsupptagning och därmed förkortad tid till skörd

MILJÖVÄNLIGT

Vår kemikaliefria nanobubbelteknologi är miljövänlig och effektiv

NANOBUBBLOR GÖR SKILLNAD

Upptäck hur nanobubbelteknologi kan göra jordbruksprocesser bättre och billigare, utan användning av kemikalier. Det är snällt mot miljön också!

HUR NANOBUBBLOR GYNNAR VÄXTER

Nanobubblor har unika egenskaper som gör dem överlägsna vanliga bubblor. De kan behålla höga nivåer av löst syre i vatten, vilket förbättrar växters hälsa och ökar deras tillväxtpotential

Ökad tillväxt

Nanobubblor främjar snabb
rotutveckling och bättre näringsupptag

Förbättrad växthälsa

De ökar grödors motståndskraft mot miljöstörningar och motverkar skadliga mikroorganismer

Högre syrenivåer

Nanobubblor upprätthåller höga
syrenivåer i vatten och jord

Effektivt näringsupptag

Den negativa ytladdningen transporterar näringsämnen effektivt till växtens rötter

Minskad gödslingbehov

Nanobubblor optimerar näringsleveransen
och minskar behovet av överdriven gödsling

Minskad bevattning

Nanobubblor förbättrar jordens vattenretention och minskar behovet av frekvent bevattning

Bil på tomater Naneco

Avkastningen ökade med 31%

Vi kunde uppnå en imponerande ökning på 31% av den totala avkastningen på bara 4 månader i en hydroponisk odling. Testet utfördes genom att jämföra två likadana odlingsytor under exakt samma förhållanden. Resultatet var enkelt att mäta och jämföra.

Under testperioden användes en nanobubbelgenerator för att cirkulera näringslösningen i 60 minuter varje dag. Detta möjliggjorde en effektivare användning av näringsämnena och gav växterna en extra boost för att maximera sin tillväxtpotential.

Bild salladsodling Naneco

Odling av sallader 18% högre tillväxt

I en hydroponisk odling av sallad uppnådde vi en imponerande ökning på 18% i tillväxt med hjälp av nanobubbelteknologi.

För att genomföra testet använde vi två identiska odlingsytor med samma förhållanden. En av ytor cirkulerade näringslösningen med en nanobubbelgenerator i 30-40 minuter varje dag, medan den andra inte hade någon extra teknologi.

Resultatet visade att den odling som använde nanobubblor hade en avkastning som var cirka 18% högre än kontrollgruppen. Denna ökning berodde på en förbättrad tillväxt och en bättre nyttjande av näringen.

Bild jordgubbsodling Naneco

Odling av jordgubbar 15% högre tillväxt

Vi utförde en studie på en jordgubbsodling för att utvärdera effekten av nanobubblor på växttillväxt och avkastning.

Vi använde två identiska odlingsytor med liknande förhållanden och jämförde tillväxten av jordgubbar. En av odlingsytorna cirkulerade näringslösningen med hjälp av en nanobubbelgenerator i 40-50 minuter varannan dag, medan den andra hade normala förhållanden.

Resultatet visade att jordgubbarna som odlades med nanobubblor hade en avkastning som var cirka 15% högre än kontrollgruppen. Denna ökning berodde på en förbättrad tillväxt och en bättre nyttjande av näringen.

De jordgubbar som odlades med nanobubblor hade också en mer intensiv röd färg och en förhöjd smak jämfört med de som odlades utan nanobubblor.

NECOFUSION GROW LITEN

NECOFUSION ECO450

OPTIMALT FÖR JORDBRUK

Våra maskiner är utrustade med den senaste nanobubbeltekniken och kan generera upp till 8 biljoner bubblor per minut.
Dessa bubblor har en rad användningsområden och kan öka produktiviteten inom jordbruk, fisk- och skaldjursodling, vattenrening, rengöring och många andra områden

  • Skapar upp till 8 biljoner bubblor per min

  • Ökar tillväxten

  • Miljövänlig teknologi

Nanobubblor Naneco Necofusion NECO450

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Vill ni ta er verksamhet till nästa nivå? Boka en konsultation med oss för att lära er mer om våra produkter och hur de kan hjälpa er att uppnå extraordinära resultat!