Omforma livsmedelshantering
med nanobubbelteknologi

Välkommen till framtiden för livsmedelshantering, där nanobubbelteknologi revolutionerar sättet vi bearbetar, rengör och förbättrar livsmedelsprodukter. Nanobubblor, som mäter mindre än 100 nanometer i diameter, ger en mängd fördelar till livsmedelsbranschen, och säkerställer säkrare, längre hållbara och mer hållbara produktionsmetoder för livsmedel.

FÖRLÄNGD FÄRSKHET OCH KVALITET

Nanobubblor förbättrar avsevärt livsmedelskonservering genom att öka lösligheten av syre, vilket resulterar i förlängd färskhet och minskad förlust av kvalitet

FÖRBÄTTRAD LIVSMEDELSÄKERHET

Deras negativa laddning gör att nanobubblor kan attrahera och neutralisera skadliga mikroorganismer och patogener, vilket minskar risken för förorening och säkerställer högkvalitativa, säkra livsmedelsprodukter

MINSKAD BEROENDE AV KEMIKALIER

Användning av nanobubblor minimerar behovet av kemiska tillsatser och konserveringsmedel, vilket gör livsmedelshantering mer miljövänlig

LIVSMEDELSHANTERING
MED NANOBUBBOR

FÖRBÄTTRAD SMAK OCH KONSISTENS

Nanobubblor kan förbättra smaken och konsistensen hos livsmedelsprodukter genom att effektivt leverera smakämnen och kryddor.

VATTENRENING I LIVSMEDELSPRODUKTION

Nanobubblor bidrar till förbättrad vattenkvalitet i livsmedelsproduktionen genom att effektivt eliminera skadliga ämnen och mikroorganismer i processvatten.

ÖKAD EFFEKTIVITET OCH HÅLLBARHET

Nanobubbelteknologi förbättrar effektiviteten och hållbarheten i livsmedelshantering genom att minska förluster av mat, förbättra livsmedelssäkerheten och minimera kemikalieanvändning.

Nanobubblor låser upp nya möjligheter inom livsmedelshantering och förbättrar både kvaliteten och hållbarheten hos våra livsmedelsprodukter. Med sin innovativa teknologi har nanobubblor potential att omforma hur vi hanterar och njuter av vår mat.

NECOFUSION ORIGINAL (liten)

ECO450 NECOFUSION

OPTIMALT FÖR LIVSMEDELSHANTERING

Våra maskiner är utrustade med den senaste nanobubbeltekniken och kan generera upp till 8 biljoner bubblor per minut.
Dessa bubblor har en rad användningsområden och kan öka produktiviteten inom jordbruk, fisk- och skaldjursodling, vattenrening, rengöring och många andra områden.

  • Japansk nanoteknik

  • Miljövänlig teknologi

  • Ökar produktiviteten

Nanobubblor Naneco Necofusion NECO450

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Vill ni ta er verksamhet till nästa nivå? Boka en konsultation med oss för att lära er mer om våra produkter och hur de kan hjälpa er att uppnå extraordinära resultat!

Kostnadsfri
konsultation


Daniel Häggqvist

Nanobubblor expert

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.se


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi börjar med att granska din verksamhet och dina nyckelprocesser för att förstå dina behov och utmaningar. Därefter presenterar vi hur våra produkter kan hjälpa dig att uppnå betydande förbättringar på ett miljövänligt sätt

Naneco personal med Necofusion nanobubbelgenerator