REVO­LUTIONERANDE TEKNOLOGI

Nanobubblor, även kända som ultrafina bubblor (UFB), är mikroskopiska gasbubblor i vätskor, oftast vatten, jämförbara i storlek med virus (0,1 µm). Upp till 1000 gånger mindre än bredden på ett människohår, deras unika egenskaper såsom stabilitet, negativ laddning, neutral flytkraft, högt inre tryck och överlägsen förmåga till gasöverföring, gör dem särskilt framträdande.

Denna revolutionerande teknologi är transformerande över olika sektorer. Till exempel, inom jordbruket ökar nanobubblor syresättningen av vatten, vilket främjar växttillväxt och minskar vattenburna patogener. Inom vattenbruk förbättrar de vattenkvaliteten och fiskarnas hälsa. Framförallt, inom väteproduktion, förbättrar nanobubblor effektiviteten i elektrolysprocesser, vilket underlättar snabbare och mer hållbar väteframställning. Dessa tillämpningar utnyttjar inte bara naturens kraft utan optimerar den även för banbrytande effektivitet och hållbarhet.

Grundfakta Nanobubblor

NANOBUBBLOR HAR UNIKA EGENSKAPER

Osynliga bubblor

Nanobubblor är så små att avancerad utrustning behövs för att observera dem

Neutral flytkraft

De förblir stabila i upp till 12 månader, till skillnad från vanliga bubblor som stiger och spricker

Negativ ytladdning

Nanobubblor attraherar och binder organiska material, vilket förbättrar vätskeavsköljning

Högt inre tryck

Deras inre tryck på upp till 3 MPa bidrar till ökad stabilitet och effektivitet i gasöverföringen

Kraftfull oxidation

Nanobubblor förbättrar oxidation och reduktionspotential, vilket eliminerar patogener och biofilmer

Effektiv gasöverföring

Deras anmärkningsvärda gasöverföringsförmåga överträffar andra metoder

Förbättrar Flotationskraften

Förbättrar betydligt mineralpartikelåtervinning jämfört med konventionella metoder

Tar bort biofilm

Tar effektivt bort och förhindrar biofilm utan kemikalier

Jämn spridning

På grund av neutral flytkraft och negativ ytladdning sprider sig nanobubblor jämnt

NECOFUSION ORIGINAL (liten)

PATENTERADE PRODUKTER

SKAPAR BILJONER
NANOBUBBLOR

Våra maskiner är utrustade med den senaste nanobubbeltekniken och kan generera upp till 8 biljoner bubblor per minut.
Dessa bubblor har en rad användningsområden och kan öka produktiviteten inom jordbruk, fisk- och skaldjursodling, vattenrening, rengöring och många andra områden

Produkter Necofusion

UNIK JAPANSK TEKNOLOGI

Nanotekniken som används i våra produkter härstammar från det japanska företaget Maruyama, som grundades redan 1895 och är noterat på börsen i Japan. Maruyama utvecklar produkter med den allra senaste nanoteknologin

Japansk Innovation

Maruyamas högkvalitativa, pålitliga och effektiva produkter levereras med en imponerande 5-årig garanti, vilket visar på företagets förtroende. De är det perfekta valet för den som söker hög kvalitet och tillförlitlighet

5 års garanti

Tester utförda inom jordbrukssektorn, fiskeindustrin, vattenrening och rengöringssektorn har visat på utomordentligt goda resultat, som inte kan uppnås med någon annan naturlig och miljövänlig metod

Miljövänlig

Lantbruk

Ökad tillväxt

Necofusion Growth™ nanobubblor ger betydande fördelar för lantbrukssektorn genom att förbättra tillväxt och immunförsvar hos djur och växter.

Inom jordbruket hjälper den höga syrehalten som uppnås med nanobubblor till att stimulera rottillväxten genom en ökad absorption av mineraler, vilket möjliggör en minskad och effektivare användning av gödningsmedel. Skörden ökar betydligt för vissa grödor.

Inom fiske- och skaldjursodlingar accelererar nanobubblorna tillväxten genom en ökad och mer stabil syrenivå. Dödligheten minskar även genom en förbättrad vattenmiljö utan skadliga patogener och parasiter.

 • Stimulerar djur- och växttillväxt

 • Förbättrar rotstruktur och näringsupptag

 • Förbättrar vattenmiljön för växter och djur

 • Minskar sjukdomar och dödlighet

APPLIKATIONER INOM LANTBRUK

ANDRA TILLÄMPNINGAR

ÖKANDE MÖJLIGHETER

Necofusion™ nanobubblor erbjuder transformerande fördelar bortom jordbruket och passar olika sektorer som floristik, livsmedelshantering och rengöring.

Inom blomsterindustrin förhöjer nanobubblorna livslängden och färgstyrkan hos blommorna. Deras syrerika miljö ger näring åt snittblommorna och förlänger deras skönhet.

Inom livsmedelshantering förbättrar dessa bubblor färskheten och förlänger hållbarheten, vilket minskar avfallet. Deras effektiva syretillförsel säkerställer att maten förblir på topp.

I rengöringsapplikationer optimerar nanobubblorna ytkontakt, vilket förbättrar rengöringseffektiviteten och minskar behovet av hårda kemikalier.

 • Förbättrad kvalitet

 • Förhöjd effektivitet

 • Förlängd färskhet

 • Effektiv rengöring

ANDRA APPLIKATIONER

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en konsultation med oss för att upptäcka hur våra produkter kan revolutionera din verksamhet och leverera enastående resultat!

NECOFUSION GROW LITEN

SMARTA GRÖNA LÖSNINGAR

Våra Necofusion™-modeller integreras sömlöst i befintliga system och erbjuder trådlösa lösningar samt övervakning av drift dygnet runt. Med efterfrågestyrd bevattning och anslutna system kan du minska vattenförbrukningen och öka avkastningen samtidigt som du njuter av komplett kontroll.

 • Smartare Teknologi

 • Trådlösa System

 • Driftövervakning 24/7

Kostnadsfri
konsultation


Daniel Häggqvist

Nanobubblor expert

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.se


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi börjar med att granska din verksamhet och dina nyckelprocesser för att förstå dina behov och utmaningar. Därefter presenterar vi hur våra produkter kan hjälpa dig att uppnå betydande förbättringar på ett miljövänligt sätt.

Naneco personal med Necofusion nanobubbelgenerator