Hållbar Akvakultur
med Nanobubblor

Välkommen till framtidens hållbara akvakultur. Med hjälp av nanobubblor förändrar vi sättet vi vårdar det akvatiska livet på, och levererar enastående fördelar på ett miljövänligt och ansvarsfullt sätt. Genom att dyka in i världen av nanobubblor kan du upptäcka hur denna banbrytande teknologi kan revolutionera din akvakultur och ta den till nya höjder av effektivitet och hållbarhet. Med fokus på att skapa en hälsosam miljö för ditt akvatiska liv och samtidigt minimera negativ påverkan på miljön, erbjuder nanobubblor en innovativ lösning som öppnar dörrarna till nya möjligheter och framgångsrika resultat för din verksamhet.

Skaldjur Naneco

ÖKAD LÖNSAMHET

Nanobubblor förbättrar akvakulturens lönsamhet genom att öka tätheten i uppfödningen, foderomvandlingen och tillväxten, vilket ger högre skördar och lägre sjukdomskostnader

FÖRSTÄRKER ÖVERLEVNADEN

Våra nanobubblor skapar en optimal vattenmiljö genom att eliminera skadliga bakterier och virus, vilket resulterar i högre överlevnadsgrad för fisk och andra vattenlevande organismer

BANBRYTANDE TEKNOLOGI

Nanobubbelteknologi är inte bara banbrytande; det är en hållbar, kemikaliefri lösning som optimerar effektiviteten och gynnar akvakulturindustrin och dessutom

NANOBUBBLOR GÖR SKILLNAD

Upptäck hur nanobubbelteknologi kan förbättra och effektivisera vattenbruksprocesser, utan användning av kemikalier. Det är också miljövänligt!

NANOBUBBLARS INVERKAN PÅ VATTENBRUK

Nanobubblor är inte vanliga bubblor; de besitter unika egenskaper som skiljer dem åt

FÖRBÄTTRAR TILLVÄXTEN

Genom att öka syrehalten i vattnet förbättrar nanobubblor fiskarnas födointag och ämnesomsättning, vilket främjar snabbare tillväxt

ÖKAR FODEREFFEKTIVITETEN

Högre syrehalter stimulerar fiskarnas aptit och tillväxt, vilket minskar behovet av foder

MINSKAR ANTIBIOTIKAANVÄNDNINGEN

Förbättrad vattenkvalitet minskar risken för sjukdomar och därigenom behovet av antibiotika och kemikalier

ÖKAR TÄTHETEN I UPPFÖDNINGEN

Högre syrehalter möjliggör för fiskarna att andas och röra sig fritt, vilket förhindrar överbelastning och förbättrar vattenomsättningen.

AVLÄGSNAR BIOFILM

Nanobubblor avlägsnar effektivt biofilm från vattenbehandlingsytor genom att skapa kraftfulla virvlar och tryckvågor

FÖRBÄTTRAR VATTENKVALITETEN

Nanobubblor utrotar parasiter, svampar, aeroba bakterier och bryter ned organiskt material, vilket främjar tillväxten av gynnsamma bakterier

NECOFUSION GROW LITEN

NECOFUSION ECO450

OPTIMALT FÖR FISKEINDUSTRIN

Våra maskiner är utrustade med den senaste nanobubbeltekniken och kan generera upp till 8 biljoner bubblor per minut.
Dessa bubblor har en rad användningsområden och kan öka produktiviteten inom jordbruk, fisk- och skaldjursodling, vattenrening, rengöring och många andra områden

  • Ökar tillväxten

  • Miljövänlig teknologi

  • Skapar upp till 8 biljoner bubblor per minut

Nanobubblor Naneco Necofusion NECO450

INTRESSERAD AV ATT VETA MER?

Boka en konsultation med oss för att upptäcka hur våra produkter kan revolutionera din verksamhet och leverera enastående resultat!

Kostnadsfri
konsultation


Daniel Häggqvist

Nanobubblor expert

Tel: +46 771 52 52 00

Mail: daniel.haggqvist@naneco.se


Boka en kostnadsfri digital konsultation på 30 minuter.

Vi börjar med att granska din verksamhet och dina nyckelprocesser för att förstå dina behov och utmaningar. Därefter presenterar vi hur våra produkter kan hjälpa dig att uppnå betydande förbättringar på ett miljövänligt sätt.

Naneco personal med Necofusion nanobubbelgenerator