Optimering av vattenrening

Nanobubblor är en av de mest lovande teknologierna för att förbättra vattenrening. Deras unika egenskaper kan förbättra flera processer inom vattenbehandling.

Tack vare den exceptionella gasöverföringsförmågan ger nanobubblor en kraftigt förbättrad luftningseffektivitet som sänker energiförbrukningen avsevärt. De höjer nivån av löst syre under långa perioder och ger en djup leverans av syre till den biologiska flocken. Detta upprätthåller en mer aerob biomass som ökar behandlingskapaciteten och förbättrar det biologiska och kemiska syrebehovet, inklusive ammoniakavlägsnande.

Dessutom ökar nanobubblor den fysiska separationen och oxidationsprocessen utan att använda kemikalier, tack vare deras unika egenskaper.

Genom att utnyttja kraften i nanobubblor kan man få ut mer av behandlingsprocessen och infrastrukturen, samtidigt som man bidrar till en mer hållbar och effektiv vattenrening.

Unik nanobubbelteknik

Nanobubblor ökar effektiviteten i system för upplöst luftflotation, rensar avloppsvatten och förbättrar vattenkvaliteten kemikaliefritt

Mycket hög gasöverföring

Våra nanobubbelgeneratorer tar effektivt bort ytaktiva ämnen, används enskilt eller i luftningssystem

Avancerad oxidation

Nanobubblor oxiderar avloppsvattenföroreningar, lyfter dem till ytan för enkel borttagning

NANOBUBBLORNAS MEKANISM

Nanobubbelteknologin revolutionerar vattenbehandlingar tack vare de fantastiska resultat som erhålls på ett helt naturligt sätt. Nanobubblorna maximerar den naturliga kraften i vatten och luft.

Nanobubblornas exceptionella gasöverföringsförmåga ger en kraftigt förbättrad luftningseffektivitet som markant sänker energiförbrukningen. Våra nanobubbelgeneratorer uppnår syreöverföringshastigheter på över 85 %.

Nanobubblor ökar nivån av löst syre under långa perioder och ger en djup leverans av syre till den biologiska flocken. Tack vare detta så upprätthålls därmed en mer aerob biomassa som ökar behandlingskapaciteten och förbättrar det biologiska och kemiska syrebehovet och verkar ammoniak avlägsnande

Nanobubblor ökar oxidationspotentialen och nivåerna av löst syre som behövs för att eliminera smak- och luktföreningar som produceras av alger, bakterier, anaeroba förhållanden och ruttnande organiskt material

Nanobubblornas neutrala flytförmåga, hydrofoba natur och starka negativa ytladdning gör att de attraheras av föroreningar som t.ex. fetter, oljor, fett, ytaktiva ämnen, kolloider och fasta ämnen. Nanobubblorna omsluter föroreningen och separerar den från lösningen, vilket gör att den lätt kan avlägsnas genom flotation eller filtrering

ECO750 NECOFUSION

OPTIMALT FÖR VATTENRENINGSPROCESSER

Våra Necofusion™ produkter genererar extremt höga koncentrationer av nanobubblor, upp till 7,5 biljoner nanobubblor skapas varje minut tack vare den senaste nanobubbelteknologin.

Necofusion™ produkterna genererar omedelbart en mycket hög koncentration av nanobubblor utan behov av någon tidskrävande recirkulationsprocess.

  • Japansk nanoteknik

  • Miljövänlig teknik

  • Ökar produktiviteten

NANOBUBBLOR

ANVÄND EN EFFEKTIVARE TEKNIK

Våra vattenmiljöer hotas av allt fler föroreningar som ackumuleras i höga koncentrationer och utgör en allt större risk för miljön och hälsan.

För att möta de skärpta kraven på vattenbehandling är det viktigt att utveckla innovativa och hållbara lösningar. Nanobubbelteknologin är en sådan lösning som kan optimera och effektivisera avloppsrening.

Nanecos nanobubbelgeneratorer kan injicera syrenanobubblor i vatten med en   överföringseffektivitet på över 70%. De unika egenskaperna hos nanobubblorna gör att den upplösta syrenivån (DO) hålls hög under långa perioder och kan förbli stabil i vätskor i flera månader.

Denna teknik erbjuder en kemikaliefri och effektiv oxidationsprocess som oxiderar organiska föroreningar och gör dem ofarliga. De negativt laddade nanobubblorna fäster vid partiklar av föroreningar i avloppsvattnet och för upp dem till ytan där de bildar ett slurrylager som kan skummas bort.

Nanobubbelteknologin tar bort föroreningar från avloppsvatten på ett hållbart sätt och med hög effektivitet.
Detta kan bidra till att skydda våra vattenmiljöer och minska risken för föroreningar.